Issue

Rewrite rules on Apache 2.4 web server that attempt to redirect to URLs with anchors aren't being redirected properly.  For example:

RewriteRule ^/test.html /test.html#anchor [R=301,L]

Environment

AEM Dispatcher module installed in Apache HTTP Server 2.4

Resolution

To avoid encoding the # character, add the NE flag to the rewrite rules:

RewriteRule ^/test.html /test.html#anchor [NE,R=301,L]

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu