Issue

When installing a new version of an existing OSGi bundle, the "Bundle-Location" meta field doesn't get updated in the Apache Felix Web Console UI (http://host:port/system/console/bundles).

Cause

This is by design, it is part of the OSGi specification that Bundle-Location is more of an ID than a path that changes.  See these links for more details:

https://forums.adobe.com/thread/2335738

FELIX-3360

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu