Issue

When I configure an Apache Felix component configuration via the /system/console screen then sometimes the configuration is lost after restarting the CQ5.3 instance.

Cause

The Apache Felix configuration loading order has been changed in the version of Apache Felix that ships with CQ5.3. If a configuration is set in the repository then it takes precedence over what is set in the /system/console/configMgr (or filesystem configuration under crx-quickstart/launchpad/config/).

Resolution

See this article for more information.

Applies to

CQ5.3

References

[1] Loading order Felix configuration

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu