Issue

After upgrading a CQ5.2.1 authoring instance to 5.3, a basic login prompt is displayed rather than CQ's default login page.

Cause

The path to the default login page has changed from CQ5.2.x to CQ5.3:

  • 5.2.1: /libs/wcm/auth/content/login.html
  • 5.3: /libs/cq/core/content/login.html

The SSO configuration of the SSO Authentication Handler stores the path to the default login-page in case no valid credentials are found in the request. After the upgrade to CQ5.3, the default login-page still points to the old location.

Resolution

Edit the SSO Authentication Handler configuration via the Felix Console and reconfigure the path to the default login-page:

  • Default Login Page: /libs/cq/core/content/login.html

Applies to

CQ5.3 Upgrade

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu