Symptoms

After upgrading from CQ5.2.X to CQ5.3 my crx.system workspace is missing. Where are the users stored?

Cause

CQ5.3 ships with CRX 2.0. In CRX 2.0 the crx.system workspace is no longer used for storing users. Now the user and group data is stored under /home/groups and /home/users in the crx.default workspace.

Resolution

N/A

Applies to

CQ 5.3 Upgrade

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu