Question

How do I programmatically activate pages to only certain replication agents?

Answer, Resolution

You can create a ReplicationOptions [2] object with an AgentFilter [2]:

    ReplicationOptions opts = new ReplicationOptions();
    opts.setFilter(new AgentFilter(){
      public boolean isIncluded(final Agent agent) {
        return "expectedAgentId".equals(agent.getId());
      }
    });

then use the Replicator"s [3] replicate method:

  /**
  * Triggers a new replication with supplied options.
  *
  * @param session user session
  * @param type The type of replication
  * @param path The path specified the content to be replicated
  * @param options Additional replication options
  * @throws ReplicationException if an error occurs
  */
  void replicate(Session session, ReplicationActionType type, String path,
         ReplicationOptions options)

Applies to

CQ5.x

References

[1] http://dev.day.com/docs/en/cq/current/javadoc/com/day/cq/replication/ReplicationOptions.html
[2] http://dev.day.com/docs/en/cq/current/javadoc/com/day/cq/replication/AgentFilter.html
[3] http://dev.day.com/docs/en/cq/current/javadoc/com/day/cq/replication/Replicator.html

 

Other Related Articles:

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu