Issue

You want to change the log level of a logger in the publish instance. You do not have the development environment installed in publish.

Opomba:

Adobe doesn't recommend that you have the development environment installed on publish.

Solution

Use the JMX interface to change log levels of loggers:

  1. Connect to your JMX interface (default: http://yourpublishIP:8190).
  2. Click the "name=com.day.cq.engine.services.LogService" link under "com.day.cq.core."
  3. Use the "setLogLevel" button by specifying the logger and the log level. For example: logger: contentbus.authenticator, level: DEBUG

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu