Issue

When you install a version of Communiqué earlier than 4.2.1 on a Linux 64-bit server with JDK 1.5.0 , you get an error similar to the following:

CLASSPATH:/tmp/install.dir.30430/InstallerData:/tmp/install.dir.30430/InstallerData/installer.zip: grep: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory ========= Forking JAVA ============================================= /opt/jdk1.5.0_12/bin/java: error while loading shared libraries: libpthread.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Solution

Disable LD_ASSUME_KERNEL in the installer script:

cat cq4-2-0-20070327-db.sh | sed "s/export LD_ASSUME_KERNEL/#xport LD_ASSUME_KERNEL/" > cq4-inst.sh

Additional information

This error is the result of a problem within the Communiqué installer. The problem has been fixed in version 4.2.1.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu