Symptoms

Crx will not try to reconnect to the database if the connection is lost. In your CRX error.log you have am entry such as:

01.12.2007 22:05:04 *ERROR* BundleDbPersistenceManager: failed to read bundle: c1220c96-71a4-4dc7-9183-b11e882ec0a4: 
java.sql.SQLException: Io exception: Connection reset (BundleDbPersistenceManager.java, line 1033)

Cause

CRX does not try to establish the connection to the db when the connection is lost.

Resolution

Install CRX hotfix # 15973

Applies to

Crx 1.3.1 and earlier versions of CRX

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu