Issue

Even though you changed error.log to something else in logspec.xml, CQ still writes both in error.log and the new log file.

Solution

Under server/runtime/0/_author/WEB-INF/web.xml locate the cq.logfile parameter, and replace the param-value by your own custom log file. For example:

${cq.home}/logs/cmserror.log

Additional information

Until the logspec.xml is parsed during the Communiqué startup, the default behavior is to log the entries in logs/error.log.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu