Problem

You have setup mod_rewrite module in apache. When a URL is rewritten with the mod_rewrite Dispatcher does not process the rewritten URL but requests the original URL.

Resolution

There is 2 possible scenario

1) Make sure you set the DispatcherUseProcessedURL to 1 (This tells Dispatcher to use the pre processed URL)

2) Add the passthrough flag [PT] in your apache rewrite rule. This will allow apache to pass the rewritten URL to CQ dispatcher. An example as follows:

In httpd.conf change

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2 

to

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2 [PT]

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu