Issue

In AEM6.1 SP1 or SP2, when you select multiple assets in the /assets.html Touch UI interface, download option is missing in Card and List Views, however, it shows in Column View.

Cause

It is a product bug fixed in AEM6.1 SP2-CFP3.

Resolution

Apply AEM 6.1 Service Pack 2 and Cumulative Fix Pack 3 or later from here:
https://helpx.adobe.com/experience-manager/kb/aem61-available-hotfixes.html

Opomba:

Before applying a Service Pack or Cumulative Fix Pack to production environments, test it thoroughly in lower environments.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu