Problem

If you use the FAST2JCR Adapter on Windows you get invalid XML if special characters are involved.

Answer, Resolution

If the FAST2JCR Adapter is started on Windows the default file encoding from the OS is used (Cp1252). This leads to problem with special characters as Fast ESP expects UTF-8.

The solution is to start the FAST2JCR Adapter with following additional java argument: -Dfile.encoding=UTF-8

Applies to

FAST2JCR 1.0.2

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu