Issue

Under heavy load, an endless loop may occur within the org.apache.sling.commons.log.internal.slf4j.LogConfigManager class, and result in a 99% cpu usage, leading to an unresponsive instance. See also SLING-1326.

Resolution

This issue is fixed by CQ5.2.1/CQ5.3 hotfix package #33502. Please raise a DayCare ticket to obtain this package.

Applies to

CQ 5.2.1/5.3

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu