Issue

The Rich Text widget in CQ5 does not allow links other than http://, ftp://, and mailto://.

Solution

In your component dialog configuration, create a node/property structure similar to the following. (See the sample crx app attached below.)
*text  cq:Widget
  name	name	String	./text	
  xtype	xtype	String	richtext	
  hideLabel	hideLabel	Boolean	true	
  *linkbrowseConfig	linkbrowseConfig	nt:unstructured		
    protocols	String[]	['file://']

Prenos

Additional information

This feature is configurable feature in the Rich Text widget. You can configure the linkbrowseConfig.protocols property in the extjs config object as an array of strings like http://, ftp://, file://, news://, and tel:.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu