Question / Problem

By default, CRX 1.x is configured to persist data to files using the Tar PM, the file data store, and the file journal. To use Oracle instead, the configuration needs to be changed.

Answer / Resolution

The following links describe how to configure Oracle:

Persistence Manager

CRX 1.4.1 - Oracle 10

Database Journal

CRX 1.4.1 - Database Journal

Apache Jackrabbit - Journal

Oracle File System

CRX 1.4.1 - Oracle File System

Database Data Store

Apache Jackrabbit - Data Store

Oracle Related Problems

How to solve Firewall Problems when using Oracle

Applies

CRX1.3.x, CRX1.4.x

For CRX 2.x , please refer to the official documentation page

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu