Issue

In your media library, you want to enable search for binary files (PDF, Word document, and so on).

Solution

Edit /config/repository/repository.xml. Uncomment the following line:

<rule source="*.File" destination="FileIndex" /> and restart the instance. Rebuild your search index to index the preexisting binary files.

/config/repository/repository.xml :

	<atomindex>
	
		<!--
			Defines a single rule to match a source atom and
			define its indexing atom.
			
			Attributes:
			  source    Defines the GlobPattern to match
			        against the qualified ID of the atom's
			        AtomInfo. If the pattern matches, the
			        rule applies. The first rule in the
			        list of rules applies.
			  destination The label of the atom taking the text
			        extraction of the source atom.
		-->
		
	  	<rule source="*.file" destination="fileindex" />
	  	<!-- 
		  uncomment to enable indexing of media library downloads
	  	<rule source="*.File" destination="FileIndex" />
	  	-->
	  	<rule source="*.DownloadFile" destination="DownloadFileIndex" />
	</atomindex>
	

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu