Issue

When migrating content from AEM 6.0, 6.1 or 6.2 to AEM 6.3 using the CRX2Oak utility,  the below error is observed:

22.08.2017 11:25:16.256 ERROR c.a.g.c.c.MigrationSpecGenerator: I/O error during processing migration specification: org.apache.jackrabbit.oak.segment.file.InvalidFileStoreVersionException: Using oak-segment-tar, but oak-segment should be used

Environment

CRX2Oak-1.6.x is used to migrate from AEM6.0-6.2 to 6.3 or future version.

Cause

Missing parameter in the CRX2Oak command.

Resolution

Add "segment-old:" before the source path in the CRX2Oak command like this (see highlighted text below):

java -Xmx1g -jar crx2oak-1.6.8-all-in-one.jar --include-paths=/content/geometrixx segment-old:/opt/old-aem/repository /opt/aem63/crx-quickstart/repository

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu