Issue

You enabled KeyStoreService in bootstrap/config.xml, and after restart, you get an error similar to the following:

com.day.cq.keystore.KeyStoreService not found

Solution

Edit the bootstrap/config.xml file. Change the following line:

<service class="com.day.cq.keystore.KeyStoreService"config="/config/keystore.xml"/>

To:

<service class="KeyStoreService" config="/config/keystore.xml"/>

Additional information

The package name has been changed for KeyStoreService.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu