Issue

The CQ instance opens a connection to your LDAP server when you change a user value and try to update the changes in LDAP.

Solution

Set isReadOnly to true in your user CSD. For example:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<!DOCTYPE csd SYSTEM "cq:/system/resources/dtd/xmlcsd.dtd">

<csd name="ldapuser" base="user">

   <hierarchy_driver name="LdapUserMapper" />

   <container> <atom label="UserID" driver="ldap" indexinghint="exact"> <param name="attributename" value="uid"/>

     </atom> <atom label="Password" isReadOnly="true" driver="ldap" indexinghint="ignore"

         <param name="attributename" value="userPassword"/>

     </atom>

     <atom label="Fullname" isReadOnly="true" driver="ldap">

       <param name="attributename" value="cn"/>

     </atom> <atom label="EMail" isReadOnly="true" driver="ldap" >

         <param name="attributename" value="mail"/>

     </atom> <containerlist label="Groups" driver="ldap" base="user.Groups">

    <atom label="GroupHandle" driver="ldap" isBinary="false" />

   </containerlist>

   </container>

</csd>

Additional information

Atoms, if not specified explicitly, are readable and writable.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu