Question

How can I limit access To Replication Agents?

Answer, Resolution

This can be controlled using user/group page permissions under etc/Replication (i.e. /etc/replication node)

Example: If you want to block access for the default replication agent for "test" user, Follow steps Below:

  • You can go to <host>:<port>/useradmin 
  • Search for "test" user
  • Remove the read/modify/create/delete access under "/etc/replication/agents.author/publish"

Applies to

AEM 6.x

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu