Issue

After you publish a page from author to publish, the publish cmgr.hist has MovePage events for every sibling of the published page. It also shows every page that is in the same folder as the published page.

For example, if you publish /content/playground/en/tools, the publish cmgr.hist shows the following:

18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools] CreateVersion 1203349561806 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools] ModifyPage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/art_gallery] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/products] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/calculate] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/company] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/people] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools/search] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools/cart] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools/print] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools/sitemap] MovePage 18.02.2008 15:46:19 [superuser@0.0.0.0:/content/playground/en/tools/home] MovePage

Solution

This behavior is expected, and can be ignored.

Additional information

Reordering pages triggers MovePage events.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu