Issue

With an older 1.8 JDK, the following is seen when workflows are being processed [1] that contain PDFs.  

capture

Environment

AEM6.2 CFP4

Resolution

  1. Upgrade to the latest version of JDK1.8.

    As a workaround in the interim, add this JVM parameter:

    -Dsun.java2d.cmm=sun.java2d.cmm.kcms.KcmsServiceProvider

    The above parameter forces java to use legacy color APIs instead of using sun.java2d.cmm.lcms.LCMS. 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu