Issue

You have an out of memory error in your log files from CQ 4.2.0. When you connect to JMX interface; there are many mbean objects of type:

name=Event,topic=ecma_scheduler,id=100000,type=Scheduler

Solution

Install hot fix 15517.

Additional information

This issue occurs when scheduler event objects are not unregistered from the Mbean server.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu