Symptom

Opening CRX Package Manager returns status code 500 internal server error.

Resolution

This can happen if you create a package and close it without building and saving it - i.e. an empty package.

The solutions is to delete the empty package via CRX Content Explorer.

  1. Open CRX Content Explorer.
  2. Navigate to /etc/packages.
  3. Delete the package file node.
  4. Click Save All.

Applies to

All versions of CRX Package Manager prior to CRX 2.1.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu