Question

How do I configure the sidekick to reload the page when I switch the mode between Edit, Design and Preview?

Answer, Resolution

Configure an overlay for the contentfinder config to have sidekick/previewReload="true"

  • See attached sample configuration for CQ5.1GA and CQ5.2.0 here

For CQ5.2.1 you must modify your init.jsp script to include the previewReload="true" setting as shown below:

CQ.WCM.launchSidekick("<%= currentPage.getPath() %>", {
    propsDialog: "<%= dlgPath == null ? "" : dlgPath %>",
    locked: <%= currentPage.isLocked() %>,
    adminUrl: "/siteadmin",
    previewReload: "true"
});

Applies To

CQ5.X

Prenos

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu