Issue

When using IIS6 in Windows Server 2003 with ASP .NET 1.1+ enabled then all requests going through to dispatcher for URLs under /bin directory return 404 Not Found.

Cause

ASP.NET 1.1 and 2.0 block access to the /bin directory [1].

Resolution

To disable /bin filtering

  1. Go to Start => Run...
  2. Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ASP.NET\
  3. Add a DWORD Value named StopBinFiltering and set the value to 1

References

[1] http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/05/11/SecureWebApps/default.aspx

Applies to

Dispatcher, IIS6, Server 2003

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu