Issue

You have configured SAML Authentication in AEM and after logging in to the IDP you get a 400 response from AEM during the SAML POST to /saml_login or /content/saml_login (or other URL configured for the iDP to post back to).

The problem only happens when authenticating via the dispatcher enabled URL.

In the dispatcher.log, you find this text:

Filter rejects: POST

Cause

The dispatcher /filter section has to allow POST requests to */saml_login.

Resolution

Add the following rule to the dispatcher farm configuration (.any files) /filter section:

/0100 { /method "POST" /url "*/saml_login" }

Additional information

https://daycare.day.com/home/symanteccom/symanteccom_us/customer_services/120511.html

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu