Problem

How to set up my maven settings in order to download CQ/CRX related artifacts

Resolution

  • Add the following profile to your maven settings.xml
<!-- ====================================================== -->
<!-- P U B L I C P R O F I L E -->
<!-- ====================================================== -->
<profile>
	<id>adobe-public</id>

	<activation>
		<activeByDefault>false</activeByDefault>
	</activation>

	<properties>

		<releaseRepository-Id>adobe-public-releases</releaseRepository-Id>
		<releaseRepository-Name>Adobe Public
			Releases</releaseRepository-Name>

		<releaseRepository-URL>http://repo.adobe.com/nexus/content/groups/public</releaseRepository-URL>
	</properties>

	<repositories>
		<repository>
			<id>adobe-public-releases</id>
			<name>Adobe Basel Public Repository</name>
			<url>http://repo.adobe.com/nexus/content/groups/public</url>
			<releases>
				<enabled>true</enabled>
				<updatePolicy>never</updatePolicy>
			</releases>
			<snapshots>
				<enabled>false</enabled>
			</snapshots>
		</repository>
	</repositories>

	<pluginRepositories>
		<pluginRepository>
			<id>adobe-public-releases</id>
			<name>Adobe Basel Public Repository</name>
			<url>http://repo.adobe.com/nexus/content/groups/public</url>
			<releases>
				<enabled>true</enabled>
				<updatePolicy>never</updatePolicy>
			</releases>
			<snapshots>
				<enabled>false</enabled>
			</snapshots>
		</pluginRepository>
	</pluginRepositories>
</profile>

Note: repo.adobe.com is currently not configured to be browsable with a normal browser, but maven use only.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu