Question

How to search for binary files (images, pdfs etc) whose size are bigger than some amount?
Theoretically the query should look like
select * from nt:base where Image.Length>100000

Answer, Resolution

The size of the binary files are not calculated automatically, so in order to run a query like that you need to pre-populate your content with an additional property where you save the size of your binary file.

Note:The length property for binary data is specified in the new JSR 283.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu