Symptoms

xx.xx.xxxx xx:xx:xx *ERROR* RepositoryImpl: failed to start Repository: Unable to create or lock file {instance_path}/crx-quickstart/repository/.lock: No locks available (RepositoryImpl.java, line 343)
javax.jcr.RepositoryException: Unable to create or lock file {instance_path}/crx-quickstart/repository/.lock: No locks available: No locks available

Cause

Your NAS (Network Attached Storage) does not support or is not configured to allow file locking.

Resolution

Use a NAS that supports file locking or if possible, reconfigure it to allow file locking.

Applies to

CRX 1.4.x/2.x

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu