Symptoms

Messages like this one show up in the log file

23.12.2009 09:50:29 *INFO * MultiIndex: Unable to delete obsolete index: _ld (MultiIndex.java, line 1084)

Cause

They mean that the index tried to delete an index segment that is not needed anymore, but was unable to delete the segment. Usually this is caused by a query that still reads from the segment. The index will simply retry to delete the segment at a later time.

Analysis, Resolution

This message can safely be ignored.

Applies To

CRX 1.4.2

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu