Symptoms

  1. You open a document via webdav.
  2. File is marked as locked in CQ gui.
  3. You close the document but file is still marked as closed.
  4. You use IIS in front of CQ.

Cause

Most likely the lock-token header is missing in your clientheaders section of your dispatcher configuration file.

Resolution

You should add "lock-token" to your clientheaders section.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu