Issue

There is excessive white space in the HTML source of your pages.

Solution

Make sure that you don't have carriage returns in your script files. And, use line killers to avoid extra carriage returns. For example:

<%@page import="...." %><%

%><%@page import="..."%><%

%><%

// jsp scriptlet for example

%>

Additional information

The white space usually comes from your JSP/ESP scripts where carriage return characters are not handled.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu