Issue

AEM fails to start or performs reindexing after crx2oak 1.4.6 migration.

Environment

AEM 6.2

Cause

This is caused by a known bug OAK-6131 where crx2oak causes unnecessary reindexing.

Resolution

To avoid this problem, use crx2oak version 1.4.8 or later version of crx2oak 1.4.x.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu