When completing an in-place upgrade from 6.x to 6.3, sample content is installed on the instance. The runmode in the older AEM version was set to 'samplecontent'. Even when "-r nosamplecontent" is used when the upgrade is started, the runmode is not persisted.

Environment

6.x to 6.3 

Resolution

When completing the inplace upgrade add --promote-runmode nosamplecontent to the command, for example:

java -Xmx4096m -XX:MaxPermSize=2048m -jar aem63-author-p4502.jar -v -x crx2oak -xargs -- --load-profile segment-fds --src-datastore=crx-quickstart/repository/datastore --promote-runmode nosamplecontent

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu