Issue

The Asset Downloads report in the Asset Reporting UI [1] isn't displaying any results.

[1] http://host:port/mnt/overlay/dam/gui/content/reports/reportspage.html

Environment

AEM 6.0, 6.1, 6.2, 6.3

Cause

There is a missing OSGi configuration.

Resolution

For the Asset Downloads reporting to work properly, the event recorder OSGi configuration has to be enabled:

  1. Go to  http://host:port/system/console/configMgr/com.day.cq.dam.core.impl.DamEventRecorderImpl
  2. Click Enables this service check box.
  3. Enable the Asset downloaded (DOWNLOADED) check box.
  4. Click Save.

Opomba:

Only future downloads would be tracked.  All past downloads would not be reported.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu