Issue

Non-deletion of collections from the Collection Search Results page in the Touch UI.

Steps to reproduce the issue:

  1. Log in to AEM Assets (/assets.html in Touch UI).
  2. Click View all Collections.
  3. Create a collection.
  4. Search for that collection.
  5. The collection appears on the search results page.
  6. Try to delete the collection. Observe that the deletion is not happening.

Cause

Known product bug CQ-4220922

Resolution

This bug is fixed in AEM6.4.

If you are using AEM6.1, then install AEM6.1 SP2 Cumulative Fix Pack 15 (due to be released March 2018).

If you require a fix for AEM6.2 or 6.3, then contact Adobe Customer Care.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu