Question

How to add comment programmatically using granite.comments API?

Answer

Post the comment to the asset path. For instance, to post a comment to the mountain picture that is part of the Geometrixx samples, POST to: http://localhost:4502/content/dam/geometrixx-outdoors/activities/snowboarding/PDP_1_c05.jpg.

Use the following request attributes:
1. :operation:granite:comment
2. path: /content/dam/geometrixx-outdoors/activities/snowboarding/PDP_1_c05.jpg
3. message: Posting a comment programmatically....

This results in a new Granite comment on the asset

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu