Issue

When installing indexes set with type="ordered", the async indexer gets stuck.

If upgrading from AEM 6.0, 6.1, or 6.2 to 6.3 with an "ordered" index type in place, the upgrade fails.

Environment

AEM 6.3.

Cause

"ordered" index support is removed from Oak repository in AEM 6.3.

Resolution

Delete property indexes with type="ordered" and replace them with equivalent Lucene property indexes.

Refer to this documentation for details on this topic.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu