How can I grant acces to the Felix Console to additional non-admin users ?

The Apache Sling Web Console Security Provider OSGI component takes care of authenticating Web Console users against the JCR repository .

Its exposed configuration allows to enter AEM users and/or groups who will be allowed to access the Felix Console .

Read-only access is currently not possible.

For more information, please read https://sling.apache.org/documentation/bundles/web-console-extensions.html

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu