This article helps you how to hide default workflows and display custom workflows in the Start Workflow list in the AEM Sites and Assets UI.

Environment

AEM 6.x

Steps

Workflow models are hidden by setting Workflow: System tag on the model.

  1. Go to the Workflow Models console: http://host:port/libs/cq/workflow/admin/console/content/models.html/etc/workflow/models
  2. Click Page Properties on the AEM Sidekick.
  3. Add Workflow: System tag into Tags/Keywords.
  4. Remove Workflow: WCM tag (and other tags) from Tags/Keyword if any.
  5. Click the OK button.
  6. Click the Save button in the top left of the editor page.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu