How to read OSGi configurations which are not bound to the executing component.

Environment

Steps

The recommended approach to reading various OSGi configurations is to use the ConfigurationAdmin [1], not to search for the config files in your application. See the sample code here [2].

[1] https://osgi.org/javadoc/r4v42/org/osgi/service/cm/ConfigurationAdmin.html
[2] http://felix.apache.org/documentation/subprojects/apache-felix-config-admin.html

The ConfigurationAdmin is an OSGi service so it can be obtained via SCR annotation in your own OSGi component code.  Example below (org.sample.PrettyPrinterConfigurator is the PID of the configuration): 

@Reference
ConfigurationAdmin configAdmin;

@Activate
public void activate(ComponentContext componentContext) {
  Configuration config = configurationAdmin.getConfiguration(
    "org.sample.PrettyPrinterConfigurator");
  Dictionary props = config.getProperties();
}

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu