Question

How do I do a wildcard search in the contentfinder?

For example, I want to find specific assets from DAM based on a wildcard search - such as images starting with "train_*".

Resolution

There's a new pseudo property "name" which must be used to perform a wildcard search.

Supported wildcards are "*", matching a sequence of zero or more characters and "?", matching a single character.

name:train*

the name matching the wildcard search

name:train_?tation_w*

you can also use any number of wildcards in a query.

Applies to

CQ 5.4

CQ 5.5

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu