Problem

In some situations is important to know the master's current revision number

Resolution

The current revision number of a cluster node is contained in a file at crx-quickstart/repository/revision.log. As is contents is binary it is needed to be displayed in a hexadecimal editor and convert it into decimal with a calculator.

On *nix this becomes:

$ hexdump -C crx-quickstart/repository/revision.log
00000000  00 00 00 00 06 52 62 00  |.....Rb.|
00000008
$ echo "ibase=16; 06526200" | bc
106062336

So, this instance's revision is (decimal) 106062336.

Applies to

CRX 2.3

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu