The Toggle Side Panel and Emulator icons are missing in page editor Touch UI (/editor.html). Disabling Link Rewriting, clearing the cache, and restarting the AEM instance doesn't help.

Cause

When the Trim Spaces feature is enabled on the org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory configuration, it causes the spaces to be removed between some CSS classes in the Touch UI HTML.

Resolution

To fix the issue, disable Trim Spaces:

  1. Go to this URL http://host:port​/system/console/configMgr/org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.

  2. Disable Trim Spaces by unchecking the check box.

  3. Save.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu