Issue

Warnings like the one below are observed in the logs:

*WARN* [10.89.13.88 [1486623761832] GET /content/abc/en/search.html HTTP/1.1] org.apache.commons.httpclient.HttpMethodBase Going to buffer response body of large or unknown size. Using getResponseBodyAsStream instead is recommended

Environment

Custom application code using Apache Commons HttpClient 3.x.

Cause

This occurs with the commons-httpclient 3.x API when the getResponseBody() or getResponseBodyAsString() method is used. The warning means that a response body could potentially be very large (such as a search returning a large response, etc.).  When this occurs, it loads the whole response into memory at once which is inefficient.

Resolution

Modify your application code to instead use getResponseBodyAsStream() and read from the InputStream instead of reading all of it into a large String.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu