Issue

In the error.log you find this error:

17.02.2017 16:22:24.017 *ERROR* [12.43.115.247 [1487366532731] POST /etc/replication/treeactivation.html HTTP/1.1] org.apache.jsp.libs.cq.replication.components.treeactivation.POST_jsp$Processor Error during tree activation of /content/geometrixx/en
com.day.cq.replication.AgentNotFoundException: Replication triggered, but no agent found!
at com.day.cq.replication.impl.ReplicatorImpl.replicate(ReplicatorImpl.java:311)

Resolution

The replication agent is either missing or permissions are wrong.  Follow this documentation to create replication agents.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu