Issue

On AEM 6.2 / Oak 1.4.16 (or earlier Oak version), when a query returns 21 items in the result then javax.jcr.query.QueryResult.getSize() returns -1.

This only happens when this JVM parameter / system property is set:

-DfastQuerySize=true

Environment

AEM 6.2 / Oak 1.4.16 or earlier version

Cause

This is caused by a bug in Apache Oak - OAK-6391.

Resolution

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu