Issue

When the Replication Agent User Id field is set on more than one replication agent then a JCR session is leaked during replication.

The issue is observed when viewing the JMX console [1], excessive SessionStats (over 400) objects can be seen.

[1] http://host:port/system/console/jmx

Environment

AEM 6.2

Cause

Product bug CQ-4206006

Resolution

Install AEM 6.2 SP1 Cumulative Fix Pack 9 or later.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu